TUMAČ/PREVODITELJ HRVATSKOGA ZNAKOVNOG JEZIKA

Na proljeće 2012. godine prijavili smo se na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih RH Zagreb s projektom pod nazivom „Tumač/prevoditelj – svladavanje komunikacijskih barijera u svakodnevnom životu gluhih osoba“ prema kojem nam je odobrena financijska potpora za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine. Na taj način prvi put za Međimursku županiju osigurali smo stručnu pomoć članovima oštećena sluha u prevladavanju komunikacijskih barijera u svakodnevnom životu, što je uostalom i bio glavni cilj projekta.

Realno smo sagledali tadašnje stanje u našoj Udruzi u koju je bilo uključeno 210 članova oštećena sluha. Od svih tih članova znakovnim jezikom služilo se 32 člana, i njima je u rješavanju raznih životnih problema potreba za tumačem/prevoditeljem bila velika. Isto tako među članstvom je bilo djece oštećena sluha predškolske i školske dobi koji su se djelomično služili znakovnim jezikom, pa smo predvidjeli i rad sa njima u vidu kontinuiranih individualnih vježbi.

U provođenju projekta susreli smo se s neočekivanim problemom, a koji se odnosio na zapošljavanje odgovarajuće osobe. Pronašli smo odgovarajuće kandidate, no jedan je u međuvremenu riješio svoj status sa zapošljavanjem na neodređeno vrijeme, a jedan se nije mogao nositi s problematikom odraslih gluhih osoba. Na sreću, naša tajnica je popunjavala nastale praznine pa su potrebne usluge uredno izvršene.

Nakon provedbe projekta i uredno podnesenog izvješća stekli smo sve uvjete za prijavu na natječaj trogodišnjeg programa tumača/prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika s početkom provedbe od 1. siječnja 2013. godine.

Trogodišnji program nam je odobren, tajnica je nastavila s pružanjem usluga, a sredinom 2013. godine pronašli smo i odgovarajuću stručnu osobu, Martinu Vrbanec, koja je između ostalog majka djeteta oštećena sluha pri čemu u svakodnevnom životu koristi znakovni jezik pa smo se počeli u cijelosti približavati postavljenim si ciljevima.

Jednom riječju, za sve članove, osoba zaposlena u svojstvu tumača/prevoditelja dostupna je svakodnevno, bilo u prostorijama Udruge ili na terenu pri rješavanju raznih životnih problema (odlazak liječniku, postupci pri Centru za socijalnu skrb, prikupljanje razne dokumentacije, tumačenja na izletima i na raznim druženjima, …).

Članovima oštećena sluha, kojima je znakovni jezik prioritetno sredstvo sporazumijevanja, na taj je način osiguran kvalitetniji pristup informacijama, a samim time oni se više uključuju u život svoje lokalne zajednice što im znatno poboljšava kvalitetu života.

Posebno pak je usluga tumača/prevoditelja usmjerena na rad s djecom oštećena sluha predškolske i osnovnoškolske dobi gdje se uz upotrebu znakovnog jezika primjenjuju i logopedsko-fonetske vježbe, pri čemu je dodatno uključena i osoba po pojedinačnom projektu u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Čakovec.

Pružanjem usluga osobama oštećena sluha u raznim institucijama, školama i javnim ustanovama tumač/prevoditelj pak će sudjelovati u informiranju i senzibilizaciji javnosti za pitanje gluhoće i znakovnog jezika.

Tečajevi hrvatskoga znakovnog jezika

U provedbi prve godine programa tumača/prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika došlo je do značajnih promjena, koje smo uočili i prilikom rada na projektu.

Prije svega, uveli smo kontinuirane tečajeve hrvatskoga znakovnog jezika jednom tjedno po dva školska sata u večernjim satima, koje je provodila Mirela Igrec, a uveli smo i redovite vježbe s djecom oštećena sluha.

Zapošljavanjem Martine Vrbanec započeli smo i s dva oblika tečaja: za početnike i za one nešto naprednije. Zajedničkim pak radom “naše cure” počele su i s prezentacijom znakovnog jezika po vrtićima i osnovnim školama.

Cilj provođenja tečajeva je doći do nekoliko poznavatelja hrvatskoga znakovnog jezika, kao i senzibilizacija šire javnosti za upotrebu znakovnog jezika u svakodnevnom životu.

Dobri razlozi za učenje znakovnog jezika

 • znakovni jezik povezuje čujuće i osobe oštećena sluha i čini im život ljepšim
 • čujući roditelji mogu lako razgovarati sa svojom djecom oštećena sluha
 • s osobama oštećena sluha možete biti dobri prijatelji
 • iz udaljenog dijela prostorije možete se sporazumijevati bez vikanja
 • možete razgovarati i kroz zatvoreni prozor

 Dobre osnove prilikom razgovora s osobom oštećena sluha

 • lice nam mora biti dobro osvijetljeno
 • udaljenost neka ne bude veća od 1,50 m
 • poželjno je govoriti umjereno i to književnim jezikom
 • koristiti jednostavne riječi, a rečenice neka budu što kraće
 • ako nas ne razumiju, ponovimo istu stvar drugim riječima
 • izbjegavati istovremeno razgovarati s više osoba

PROGRAM „TUMAČ/PREVODITELJ HRVATSKOGA ZNAKOVNOG JEZIKA“     

         Tijekom ove, 2014. godine, provodila se druga godina trogodišnjeg programa pod nazivom „Tumač/prevoditelj – svladavanje komunikacijskih barijera u svakodnevnom životu gluhih osoba“, kojeg nam je odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih RH Zagreb.

Opći cilj programa za koji su odobrena bespovratna sredstva za organiziranu pomoć članovima oštećena sluha u prevladavanju komunikacijskih barijera u svakodnevnom životu, zapošljavanjem tumača/prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika za gluhe, samim zapošljavanjem odgovarajuće osobe u potpunosti je ostvaren, s time da je dio pomoći starijim članovima koji se ne služe znakovnim jezikom pružen i na njima pristupačan način.

Kod individualnog rada s djecom oštećena sluha postignuti rezultati pak su iznad očekivanih što pokazuje i činjenica da se na početku 2014. godine uključilo opet nekoliko novih korisnika.

U senzibilizaciji šire javnosti za upoznavanje, a samim time i primjenom, znakovnog jezika postignut je isto značajan napredak pa je tako u prvom polugodištu održana prezentacija u osnovnim školama Podturen i Strahoninec.

Za jesenski rok, znači početkom školske godine, ostavljene su prezentacije u sklopu partnerskog EU projekta pri čemu je predviđen odlazak u 10 osnovnih škola i 10 dječjih vrtića na području Međimurske županije, no kako se s realizacijom nešto kasnilo od strane nositelja projekta do izlaska časopisa Fijolice, realizirane su prezentacije u 7 osnovnih škola i 3 dječja vrtića.

         Mi u Udruzi osobito smo ponosni na suradnju s Osnovnom školom Strahoninec i njihovom učiteljicom Sanjom Hozmec pa vam u nastavku prenosimo njihove vijesti i fotografije. Samo ćemo još dodati da je gospođa Sanja Hozmec naš pridruženi član, a polaznica je i tečajeva hrvatskoga znakovnog jezika.

Usluge tumača/prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika

U izvještajnom periodu 2014. godine kod provođenja programa pružene su sljedeće usluge:

 • prevođenje kod liječnika;
 • prevođenje u sustavu socijalne skrbi kod rješavanja statusa invalidnosti ili pojedinih prava (posebno kod ostvarivanja povlastice za telefonsku i televizijsku pretplatu);
 • prevođenje na sjednicama Upravnog odbora;
 • prevođenje na druženjima članova u prostorijama Udruge s ciljem prakticiranja znakovnog jezika;
 • prevođenje u obiteljskom okruženju prilikom problema sa sinom oštećena sluha;
 • prevođenje u obiteljskoj kući prilikom razmirica supružnika oštećena sluha, s ciljem ukazivanja na nastale probleme, odnosno kako im mogu pomoći čujući članovi obitelji;
 • prevođenje korisnici oštećena sluha inozemne mirovine, vezano na ostvarena prava;
 • prevođenje roditeljima oštećena sluha romske nacionalnosti i pomoć u ostvarivanju prava kod djeteta oštećena sluha;
 • prevođenje i tumačenje gradiva članici oštećena sluha za polaganje vozačkog ispita;
 • prevođenje i razna pomoć majci djeteta oštećena sluha s mentalnom retardacijom, polazniku Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec i
 • prevođenje na raznim aktivnostima Udruge: održavanje kreativnih radionica, plivanje, jahanje, zajednički izleti.

Svaka usluga trajala je najmanje po dva sata, dok je kod nekih usluga utrošeno i 5 do 6 sati.

         Kako je na proljeće počela revizija socijalnih prava po pitanju doplatka za njegu i pomoć, kao i osobne invalidnine mnogim našim članovima, korisnicima pojedinog prava pružena je pomoć kod tumačenja što se u stvari događa i po kojoj osnovi mogu nastaviti koristiti stečena prava po osnovi gluhoće. Velika većina starijih članova imala je audiograme starije i od 10 godina ili su ih negdje zametnuli pa smo ih upućivali da za komisiju svakako pripreme nove nalaze. 

Tečajevi hrvatskoga znakovnog jezika

U Udruzi gluhih i nagluhih Čakovec, na adresi Perivoj Zrinskih 2, i dalje se jednom tjedno održavaju tečajevi hrvatskoga znakovnog jezika, besplatno po 2 školska sata (do listopada ove godine održavani su u tadašnjem trgovačkom centru Mercator).

Kako bi dosadašnji polaznici mogli nesmetano raditi na višoj razini obrade gradiva, za novo zainteresirane članove uveden je početni tečaj isto jednom tjedno prema dogovoru s polaznicima.

Moramo istaknuti da smo jako zadovoljni što se polako uključuju roditelji djece oštećena sluha te razni stručnjaci zaposleni u institucijama i osnovnim školama.

Posebno želimo istaknuti da su se na poduku znakovnog jezika uključili i vlasnici jahališta iz Hodošana, gospodin Miljenko Tišljarić i njegov sin Marko koji navode kako im korištenje pojedinih znakova dosta pomaže u radu s korisnicima s različitim poteškoćama u razvoju. Kod njih je već dulji period privatno uključena na terapijsko jahanje djevojčica s teškim oštećenjem sluha, koja je naša članica i kod koje se terapijsko jahanje pokazalo vrlo učinkovitim.

HRVATSKA USKORO DOBIVA ZAKON O HRVATSKOM ZNAKOVNOM JEZIKU

Zakon se kod nas donosi prvi put, a cilj mu je zajamčiti pravo gluhim i gluhoslijepim osobama za korištenje hrvatskoga znakovnog jezika i drugih sustava komunikacije koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama.

Prezentacija HZJ-a u dječjim vrtićima i školama

...
Više

Okruglim stolom nastavljeno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Međimurskoj županiji

...
Više

Gradonačelnik Kovač primio predstavnike udruga osoba s invaliditetom

...
Više

Prijemom u Međimurskoj županiji krenulo obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

...
Više

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ponosna na svojih uspješnih šezdeset godina

...
Više

Žena iza kulisa: Komunikacijska posrednica Martina Vrbanec

...
Više

Pjevale na dva načina: čujno i nečujno

...
Više

60 godina međimurske Udruge gluhih i nagluhih osoba

...
Više