PROJEKT „MJERENJE SLUHA – BESPLATNO“

Počeli samo s “pilot-projektom” dana 30. lipnja 2010. godine, provođenjem mjerenja sluha na terenu i edukacijom o slušnim pomagalima, što se pokazalo dobrim potezom za nastavak s takvom vrstom aktivnosti.

Te godine nije odobren naš projekt po natječaju kojeg je objavilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH Zagreb, no u travnju 2011. godine ponovili smo istu prijavu na novi natječaj i na naše veliko veselje, projekt nam je odobren.

Sam projekt trebao je početi 1. lipnja 2011. godine, no kako je potpisivanje Ugovora bilo tek 28. lipnja mogli smo s pripremama započeti početkom srpnja. Neke značajnije aktivnosti nismo pak mogli početi prije nego nam je pristigao dio financijskih sredstava, jer uobičajene donacije su zbog recesije potpuno izostale.

U tom periodu ipak smo održali sjednicu Izvršnog odbora kako bi za određene aktivnosti imali odgovarajuće odluke, a isto tako s članovima Izvršnog odbora i nekoliko ostalih članova Udruge održali smo i prvi Okrugli stol u zajedničkim prostorijama sjedišta Udruge.

Dogovoreno je da se organizira i drugi Okrugli stol, ovaj put s temom “Olakšajmo život osobama oštećena sluha”, ali s predstavnicima institucija i drugim udrugama koji bi se održao u prostorijama Međimurske županije.

Po završetku školskih praznika i godišnjih odmora krenuli smo u usklađivanje termina sa suradničkim organizacijama na projektu pa smo 19. rujna održali i taj drugi Okrugli stol i to u prostorima Županije.

Veliki dio pozvanih predstavnika odazvao se skupu, diskusije su bile vrlo kreativne i informativne, a bitan zaključak bio je da na području Županije nedostaje stručni tim koji bi se ravnopravno bavio problematikom osoba svih vrsta invaliditeta. Za provođenje  samih aktivnosti mjerenja sluha na terenu dobili smo podršku struke, kao i obećanje za održavanje potrebnih edukacija.

Za vrijeme priprema drugog Okruglog stola obavili smo i ostale početne radnje kao što su:

  • dizajniranje jumbo plakata
  • grafička priprema
  • dizajniranje i tiskanje plakata
  • rezervacija prostora za postavu jumbo plakata.

I tako su 22. rujna jumbo plakati osvanuli na ulasku u Čakovec od strane Varaždina i od strane Preloga, odnosno donjeg Međimurja. Ostat će tamo do 22. listopada.

Istog dana iz tiska su izašli i prateći letci pa smo tako bili spremni za rad na terenu.

Provedene aktivnosti bile su popraćene na lokalnoj televiziji i štampi, a do izlaska ove Fijolice bit će provedeno mjerenje u Čakovcu, a netom iza toga slijede Prelog i Sveta Marija.

O projektu “Mjerenje sluha – besplatno”

Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije pokrenula je ovaj projekt iz potrebe pružanja pomoći svojim članovima kao i svim ostalim osobama oštećena sluha na području Međimurja jer su im često nedostupne mnoge važne informacije bitne pri donošenju raznih životnih odluka.

Veliki problem stvara im nedovoljna informiranost o mogućnostima koje im pružaju slušna pomagala, tim više što se na tom području tehnologija vrlo brzo razvija. Starije osobe oštećena sluha još su više na marginama svih zbivanja čak štoviše što je tu veliki dio poljoprivrednog stanovništva koje zbog svoje starosne dobi više nije upućeno u korištenje kompjuterske tehnologije.

Projekt je vrlo značajan za osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici i njihovo aktivno sudjelovanje u svim sferama života te zajednice jer će im se pravodobnim otkrivanjem oštećenja sluha i određivanjem odgovarajućeg slušnog pomagala znatno poboljšati kvaliteta života, a pravilnom edukacijom o slušnim pomagalima ista ne će završiti u ladicama, nego će postići svoju svrhu.

U sklopu aktivnosti mjerenja sluha po raznim mjestima, gdje god će biti moguće, održat će se edukacijska predavanja osobama koje se na svojim radnim mjestima susreću s osobama oštećena sluha kao, na primjer, kada im se prilikom dolaska liječniku korisnici slušnog pomagala obrate za  najosnovniji savjet oko samog korištenja tog pomagala, odnosno pronaći najjednostavnije rješenje za otklanjanje trenutnih problema.

Osnovni cilj

Edukacija i upućivanje osoba oštećena sluha za njihovo aktivno uključivanje u čujuću sredinu i što kvalitetnije korištenje prigodnih slušnih pomagala, kao i veća senzibilizacija javnosti za potrebe koje uzrokuje gubitak sluha.

Specifični ciljevi

  • što preciznije utvrđivanje stvarnog stanja na području Međimurja po pitanju oštećenja sluha
  • edukacija osoba oštećena sluha o slušnim pomagalima
  • edukacija djelatnika u ambulantama Opće medicine o slušnim pomagalima i kako pomoći pacijentima oštećena sluha
  • promocijom projekta putem lokalnog radija, televizije i tiska širu javnost upoznati s problemima koji u svakodnevnom životu prate osobe oštećena sluha.

Očekivanja

Želja nam je da uspješnom provedbom ovog projekta skrenemo široj javnost pozornost da ne dopusti da “Gluhoća odvaja čovjeka od čovjeka”, već da svi uvidimo kako uz malo strpljenja i dobre volje te svakako dobre edukacije, suživot može biti znatno lakši.

Glavni cilj bit će postignut time što će se kroz kompletnu provedbu projekta senzibilizirati javnost da je gluhoća “tihi hendikep” od kojeg ne treba okretati glavu, nego pri susretu s osobama oštećena sluha treba pokazati samo malo strpljenja, dobre volje i razumijevanja i svima će suživot biti daleko lakši i kvalitetniji.

O mladim korisnicima projekta

Ovim projektom svakako će se obuhvatiti i djeca predškolske i školske dobi iako su ona uključena u razne programe boravkom u vrtićima i kasnije kroz osnovno obrazovanje, jer još uvijek se postavlja pitanje jesu li iskorištene sve mogućnosti adekvatne rehabilitacije sluha i govora.

Provođenjem određenih aktivnosti pokušat će se maksimalno snimiti stanje koliko je djece oštećena sluha u redovnim vrtićima, koliko djece pohađa redovnu osnovnu školu te koliko se djece oštećena sluha školuje izvan županije.

Kroz ovaj projekt želimo snimiti stvarno stanje: imamo li na našem području dovoljno rehabilitatora i logopeda te kolike su nam stvarne potrebe za odgovarajuće asistente mladim gluhima uključenima u redovno obrazovanje.

Entuzijazmom razbijaju tišinu

 Zbog komunikacijske barijere s kojom su suočeni, svakodnevica i svaki napor gluhe osobe u čujućem svijetu osobito je zahtjevan zadatak. O nevidljivu, ali neumoljivu komunikacijsku barijeru zapinjali su i odustajali mnogi, no svitanje boljih dana navješćuje aktivan rad članova međimurske Udruge gluhih i nagluhih kojima je u lipnju ove godine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo novi projekt – vrijedan 120.000 kuna.

Osobito nam je drago što se u rad, nedavno održanog, okruglog stola uključio niz stručnjaka s kojima smo imali prilike diskutirati o temi – olakšavanju života osobama oštećena sluha. Uz predstavnike naše Udruge u radu okruglog stola sudjelovale su županijske pročelnice Lidija Bijelić i Sonja Tošić-Grlač, defektologinje Božena Batisweiler i Maja Oreški Bradarić, psihologinja Tatjana Žižek, tumač znakovnog jezika Paulina Bujan Hižman, Teo Petričević i Darko Ciglar iz Autonomnog centra – ACT, logopedica Lidija Varošanec te otorinolaringologinja Ljubica Pavčec.

Važna nam je podrška koju smo dobili od svih sudionika ovog skupa, osobito pročelnica županijskih ureda za zdravstvo i obrazovanje. Iznesena je značajna činjenica da je gluhoća specifičan vid invaliditeta koji čujuća sredina često ne shvaća, a sama komunikacija je otežana, što nerijetko dovodi do smanjenja kvalitete života. Donesen je jedinstven zaključak da bi institucije i udruge u našoj županiji trebale formirati stručni tim za predškolske ustanove i osnovne škole kojemu bi primarna zadaća bila ravnopravnost svih vrsta invaliditeta.

Posla na afirmaciji osoba oštećenog sluha u našoj zajednici ima još puno, o čemu svjedoči i podatak da smo jedina udruga koja još uvijek nema osobnog asistenta za naše članove. Kad se govori o osobama s invalidnošću uopće, mora se pogledati istini u oči i priznati da se nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, velika većina nađe na brisanom prostoru – kaže voditeljica projekta Nada Igrec.

O održavanju okruglog stola 19. rujna, kratku reportažu objavila je i Čakovečka televizija.

 Mjerenje sluha u Čakovcu

Aktivnost u Čakovcu održana je 5. listopada 2011. godine, u prostorijama Udruge, u Perivoju Zrinskih 2, o čemu su građani obaviješteni putem najave u novinama i preko lokalnog radija, kao i postavljanjem plakata na nekoliko mjesta, i prigodnim letcima koji su postavljeni na mjestima gdje građani svakodnevno obavljaju svoje poslove.

Predstavnici tvrtke „Bontech“, gospodin Vjekoslav Pomper iz Varaždina i gospođica Ivančica Borić, boravili su taj dan u našim prostorijama od 8 do 12 sati. Mjerenju sluha pristupilo je 12 osoba. Smatramo da je taj odaziv znatno manji nego kod pilot-projekta zbog same lokacije provođenja pa će se za sljedeće mjerenje u Čakovcu pronaći mjesto u poznatijem prostoru.

Mjerenje sluha u Svetoj Mariji

          Prema preporuci naših članova iz Svete Marije, mjerenje sluha tamo je održano u nedjelju, 23. listopada 2011. godine u prostorijama Društvenog doma, u vremenu od 13 do 17 sati.

Predstavnici tvrtke „Bontech“ nisu mogli taj dan održati mjerenje sluha pa su nam posudili audiometar te nas educirali kako se s njim radi. Gospodin Vjekoslav Pomper dao je detaljne upute kako popuniti audiogram i na što treba paziti kod samog mjerenja sluha na terenu, uz napomenu da je to ipak preventivno mjerenje sluha.

Mještani su o aktivnosti obaviješteni plakatima i letcima koje je marljivo postavio naš član Vinko Klarić, no vrlo kvalitetna obavijest emitirana je par dana putem radijske usluge poduzeća STUDIO M, Donji Kraljevec. Na našu telefonsku zamolbu ljubazno se odazvao i župnik Pavao Markač objavivši aktivnost prilikom održavanja svete mise. Odaziv je bio velik.

Mjerenju sluha u Svetoj Mariji pristupilo je 45 osoba.

 Mjerenje sluha u Donjoj Dubravi

          Kao i u Svetoj Mariji, preporuka naših članova bila je da se mjerenje sluha održi u nedjelju, 13. studenog u vremenu od 13 do 17 sati u Domu kulture Zalan.

Naš predsjednik Stjepan Toplek sam se pobrinuo za dostavu plakata i letaka nekoliko dana prije održavanja aktivnosti, a putem radijske usluge poduzeća STUDIO M iz Donjeg Kraljevca pravodobno su obaviješteni građani donjeg Međimurja.

Već na samom početku za mjerenje sluha čekalo je prilično puno građana. Između raznih problema pojavio se i jedan specifični kojim smo se i poslije dosta bavili. Korisnik kanalnog slušnog aparatića potužio se da mu baterije traju svega par sati ili jedva jedan dan pa se s tim aparatićem ne može služiti. Nakon nekoliko intervencija kod isporučitelja slušnog aparata pokazalo se da su problemi sasvim druge vrste, odnosno ne odnose se na slušno pomagalo. Nadamo se da će sada biti sve u redu, bilo bi zaista šteta da korisnik i dalje bude nezadovoljan.

Mjerenju su pristupile 43 osobe.

Mjerenje sluha u Prelogu i Draškovcu

Za mjerenje sluha u gradu Prelogu prvo smo se obratili pročelniku Gradskog komunalnog poduzeća „Prekom“ Prelog, gospodinu Željku Poredošu, jer postavljanje plakata ipak oni uvjetuju.

Vrlo ljubazno pročelnik nam je objasnio da zbog brojnosti mjesta koja pripadaju Gradu možda treba jedno mjerenje obaviti u Draškovcu za mjesta Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec i jedno u samom Prelogu za Prelog, Čehovec, Otok i Cirkovljan.

Na početku tjedna kada su određeni termini, dostavili smo plakate i letke u poduzeće „Prekom“, a oni su ih rasporedili po mjestima. Istodobno smo zamolili radijsku uslugu poduzeća STUDIO M iz Donjeg Kraljevca za odgovarajuću najavu aktivnosti.

Samo mjerenje sluha u Draškovcu obavili smo u Domu kulture, 18. studenog od 9 do 12 sati. Mjerenju su pristupile 22 osobe.

Dan iza toga, 19. studenog mjerenje smo u vremenu od 9 do 13 sati obavili u prostorijama Udruge umirovljenika u Prelogu. Tu je mjerenju pristupilo 45 osoba.

Naš zaključak

Kompletno, za mjerenja sluha na terenu u navedenim mjestima možemo reći da su bila vrlo uspješna, no kako smo i predvidjeli u projektu, odazivali su se većinom građani starije životne dobi.

Ukupno je obavljeno 167 mjerenja, problema ima jako puno, a specifičnosti ćemo izdvojiti za raspravu na sljedećem okruglom stolu. Evaluacijom projekta pak ćemo utvrditi koliko je građana s pokazom da ima problema pristupilo medicinskoj obradbi.

No bez obzira na sve, prema iskazima građana koji već koriste slušna pomagala, vidjelo se da je procedura medicinske obradbe i dijagnosticiranja gluhoće, kao i dobivanja slušnog pomagala vrlo dobro riješena u Županijskoj bolnici Čakovec. Unatoč tome, potrebno je provesti određene edukacije o korištenju i održavanju slušnih pomagala, kao i pružanja određene pomoći najstarijim korisnicima koji žive sami.

Mi s našim aktivnostima mjerenja sluha, kao i s predviđenim edukacijama, nastavljamo i početkom 2012. godine pri čemu će biti obuhvaćene i neke osnovne škole pa će se vidjeti i stanje među mlađom populacijom.

PROJEKT „MJERENJE SLUHA – BESPLATNO“ – završni dio

U zadnjem broju Fijolice opisali smo veliki dio aktivnosti mjerenja sluha na terenu pa kako je sam projekt završio u prvoj polovici 2012. godine spomenuli bi da su u tom periodu uspješno provedena mjerenja u mjestima Nedelišće i Mursko Središće, a kao posebni dio i mjerenje sluha jednom odjeljenju učenika u Osnovnoj školi Strahoninec.

Po samom završetku održan je u gradskoj vijećnici još jedan okrugli stol, no u sklopu provođenja projekta „Mjerenje sluha – besplatno“ održali smo nekoliko okruglih stolova na temu „Olakšajmo život osobama oštećena sluha“. Jedan od značajnijih održan je u Maloj vijećnici Međimurske županije gdje smo na samom početku kroz vrlo kvalitetnu raspravu dobili potrebne smjernice da se očekuje interventna kontrola sluha na terenu kao i edukacija o korištenju već propisanih slušnih pomagala u vidu individualnih savjeta oko korištenja istih.

Prema planu projekta, mjerenja sluha organizirana su točno u određenim mjestima, a ukupan broj sudionika upućuje nas na specifičnost da je veći odaziv u mjestima koja su udaljenija od Čakovca. Kao što smo i očekivali, mjerenjima su pristupili stanovnici starije životne dobi, a gotovo kod 90% utvrđen je gubitak sluha.

Djeca su bila obuhvaćena samo u Osnovnoj školi Strahoninec jer u prvim upitima odgovori iz pojedinih škola bili su da baš ne bi sudjelovali u aktivnostima jer bi se tako obilježila djeca koja će mjeriti sluh.

Prema prvim primjerima na terenu vidjelo se da zajedničke edukacije nisu prihvaćene najbolje, što je i razumljivo s obzirom na gubitak sluha pa su one provođene u prostorijama Udruge kao individualni razgovor sa svakim zainteresiranim.

Uradilo se mnogo na projektu, no prekratko vrijeme trajanja daje premalo prostora za opširniji pristup stvarnim problemima. Najosnovnije smo ipak postigli, a to je senzibiliziranje šire javnosti da i problematici gubitka sluha, bilo djelomično ili potpuno, treba pristupiti otvoreno, a u susretu s gluhom osobom ne treba okrenuti glavu, nego pružiti pomoć isto kao i kod oku vidljivog nedostatka.

Iz gore navedenog potvrdili smo si i dio naših prijašnjih saznanja iz čega proizlazi naš prvi zaključak da je u pružanju edukacije osobama oštećena sluha potreban apsolutno individualni pristup. Odrasle osobe, pogotovo starije životne dobi, dodjelom slušnog pomagala nisu riješile svoj problem. Državne institucije su doduše odradile svoj dio posla, no ako izostane kontinuirano stručno vođenje nakon dodjele slušnog pomagala, isto neće biti adekvatno iskorišteno ili će završiti u ladici.

Za pružanje pomoći, pogotovo starijim osobama, rješenje vidimo u formiranju mobilnog stručnog tima, prioritetno za održavanje individualnih edukacija usvajanja potrebnih vještina novog načina funkcioniranja slušanja, te kako se nositi sa psihosocijalnim posljedicama gubitka sluha.

I kao najvažnije za rješavanje cjelokupne problematike djece oštećena sluha predškolske i školske dobi, zbog nedostatka rehabilitatora i asistenata u nastavi, predlažemo mobilni stručni tim koji će biti jednako na usluzi svim vrtićima i osnovnim školama u Međimurju.

Kao posebna završnica projekta bila je objava članka u novinama pri čemu je novinarka Lista Međimurje od 29.svibnja 2012. godine Željka Drljić, gotovo u cijelosti proniknula u srž problema pa taj njezin članak prenosimo u cijelosti.

 MALIM KORACIMA U VELIKE PROMJENE SVIJESTI

Ovih dana završava projekt Udruge gluhih i nagluhih Međimurske županije nazvan Mjerenje sluha – besplatno, podržan od nadležnog ministarstva, tijekom kojeg su brojni Međimurci imali priliku kontrolirati sluh, a sudionici niza okruglih stolova sudjelovati u kreiranju smjernica k lakšem i kvalitetnijem životu osoba oštećenog sluha.

– Jedan od značajnih okruglih stolova, održan u županijskoj vijećnici, nam je kroz kvalitetnu raspravu dao potrebne smjernice. Na ostalim skupovima smo od članova udruga iz raznih dijelova Međimurja shvatili što od nas očekuju. Uvidjeli smo da očekuju interventnu kontrolu sluha na terenu kao i edukaciju o korištenju već propisanih slušnih pomagala kroz individualne savjete – kaže voditeljica projekta Nada Igrec.

Više pozornosti djeci i starijima

Rezultati projekta učinili su vidljivima konkretne potrebe osoba oštećena sluha i njihovih obitelji te probleme koje tek treba riješiti:

– Rezultati nam daju poticaj da određeni dio aktivnosti nastavimo provoditi i dalje, iako isključivo volonterski, dok nam je prioritetna zadaća da akutne probleme proslijedimo nadležnim institucijama pa ih zajedničkom suradnjom pokušamo riješiti. Tijekom okruglog stola uočili smo veliki dio problema s kojima se susreću osobe oštećena sluha, bilo da je riječ o uključivanju u predškolski program odgovarajućeg vrtića, bilo nedostatak pomoći stručne osobe kroz školovanje. Jedan od specifičnih problema koje smo uočili je nemogućnost upisa djece oštećena sluha u odgovarajući vrtić u Čakovcu ako ne žive na gradskom području. Takvih slučajeva u cijelom Međimurju nema toliko da bi zahtijevala nedostižna financijska sredstva. Da bismo probleme što lakše sagledali, u sklopu Udruge formirali smo Klub roditelja djece oštećena sluha i to za područje cijele Županije. U aktivnostima ovog kluba mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi naše udruge, a sve dodatne informacije građani mogu dobiti putem telefonskog broja 391-210 ili osobnim dolaskom u naše prostorije, u Perivoju Zrinskih 2 u Čakovcu. Pomoć je nužna i starijim osobama, korisnicima slušnih pomagala, i velika je šteta što zbog nedostatka sredstava zasad neće biti natječaja za nove projekte. Kad je riječ o starijim ljudima, rješenje problema vidimo i u formiranju mobilnog stručnog tima, prioritetno za održavanje individualnih edukacija kao najprimjerenijeg oblika za osobe oštećenog sluha. Zaključci s okruglih stolova za nas su prioritetne smjernice u budućem radu i zato smo zahvalni stručnjacima koji su se uključili u rad ovih skupova: županijskoj pročelnici za zdravstvo Lidiji Bijelić, dr., defektologinji Boženi Batisweiler, logopedinji Lidiji Varošanec iz Dječjeg centra Čakovec, Željki Vidović iz Centra za odgoj i obrazovanje, defektologinji Ines van Hoek iz Udruge slijepih Međimurske županije te Danijeli Čavlek, majci djeteta oštećena sluha. I članovi naše Udruge angažirano su sudjelovali u radu okruglih stolova: predsjednik Stjepan Toplek, tajnica Mirela Igrec, član Upravnog odbora Vinko Klarić i drugi. Rad skupova je na znakovni jezik prevodila Zlatica Bahun, a uključio se i mladi volonter Luka Mesarić, mag. edukacijske rehabilitacije. Mislimo da smo provođenjem ovog projekta učinili veliki doprinos u senzibiliziranju šire javnosti. Uz prevladavanje komunikacijskih barijera osoba oštećena sluha može ravnopravno sudjelovati u svim sferama društvenog života. Vjerujemo da smo uspjeli pomaknuti psihološke granice te promijeniti predrasudu da problem koji nije vidljiv oku ne treba pokazati u javnosti, već ga, što je dulje moguće, držati samo za sebe. Vrata naše Udruge i dalje su otvorena svim stanovnicima Međimurske županije koji primijete problem sa sluhom – pojašnjava Nada Igrec.

Problem raste

Da problemi sa sluhom nisu samo sporadični i u našoj populaciji pokazuje brojka od 10 do 12 ljudi koji dnevno prođu pregled u tihoj komori pri Odjelu otorinolaringologije u Županijskoj bolnici Čakovec. Tajnica Udruge gluhih Mirela Igrec poslala je svim međimurskim osnovnim školama upit o broju djece s oštećenim sluhom te broju onih koji nose slušne aparate, a do sada je dobila odgovor iz 18 škola u kojima ukupno 12-ero djece ima oštećen sluh i manje-više nose slušna pomagala.

Besplatna mjerenja sluha provedena diljem Međimurja u sklopu ovog projekta pokazala su da je veći interes za mjerenja bio u mjestima udaljenijim od Čakovca. Prema očekivanjima, najveći odaziv je bio među stanovnicima starije životne dobi kod kojih je (u gotovo 90 posto) utvrđen gubitak sluha. Mjerenju sluha u Čakovcu je pristupilo 12 osoba, a u Svetoj Mariji i Prelogu je pristupilo po 45 osoba. U Donjoj Dubravi mjerenju se odazvalo 43 mještana, dok ih je u Murskom Središću i Draškovcu bilo po 22. U Nedelišću je zabilježen manji interes – tek 14 osoba je pristupilo besplatnom mjerenju sluha. Od ukupnog broja ispitanika (203 osobe) 9 posto je imalo normalan sluh, 32 posto blago oštećenje sluha, 37 posto umjerenu nagluhost, 18 posto umjereno-tešku nagluhost, te 4 posto tešku nagluhost.

Djeca su bila obuhvaćena samo u Osnovnoj školi Strahoninec jer su odgovori iz drugih škola ukazivali na određenu neodlučnost iz bojazni “da će obilježiti djecu kojima budu mjerili sluh”. Sva testirana djeca iz OŠ Strahoninec su imala normalan sluh.

Naš dodatak

Nakon svega ostalo je pitanje što dalje i, s obzirom na uočene probleme, ima li izgleda za poboljšanje. Postavili smo si zadatke da ne stanemo, nego po sistemu “korak po korak” rješavamo ono što možemo.

I zaista, nastavili smo s preventivnim mjerenjima sluha na terenu, i to uz pomoć tvrtke Neuroth, distributerom slušnih pomagala, pa smo tako posao odradili u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec kao i u Osnovnoj školi Mursko Središće.

Što pak se tiče cjelokupne problematike djece oštećena sluha, polaznika redovnih vrtića ili osnovnih škola, pokrenuli smo individualne logopedsko-fonetske vježbe kao i učenje hrvatskoga znakovnog jezika u prostorijama Udruge, a putem mjera javnih radova osiguravamo i asistente gluhoj i nagluhoj djeci u vrtićima.

Prezentacija HZJ-a u dječjim vrtićima i školama

...
Više

Okruglim stolom nastavljeno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Međimurskoj županiji

...
Više

Gradonačelnik Kovač primio predstavnike udruga osoba s invaliditetom

...
Više

Prijemom u Međimurskoj županiji krenulo obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

...
Više

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ponosna na svojih uspješnih šezdeset godina

...
Više

Žena iza kulisa: Komunikacijska posrednica Martina Vrbanec

...
Više

Pjevale na dva načina: čujno i nečujno

...
Više

60 godina međimurske Udruge gluhih i nagluhih osoba

...
Više