PRAVA I POVLASTICE

  • Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu (NN 97/00) – gluhe osobe uz ostale kategorije invalida imaju pravo na 75% popusta na cijenu vozne karte za četiri putovanja godišnje vlakom i trajektom.
  • Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 35/00 i 42/95) – temeljem tog zakona gluhe osobe ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta.
  • T-COM daje popust od 50% mjesečne pretplate za tarifu HSGN – 60.
  • HAK daje 50% popusta na godišnju članarinu.
  • VIP-net GSM daje mogućnost kupnje mobitela uz povoljnije uvjete, oslobađanje od pretplate i nižu cijena poruka, uz uvjet da je član uredno prijavljen na listu HSGN-a.
  • HRT oslobađa od plaćanja mjesečne pristojbe u visini od 50% za gluhe osobe, uz uvjet da je binauralni gubitak sluha po Fowler-Sabineu 100%.

DOPUNITI!
-t/p, TO, invalidnina, doplatak za njegu i pomoć

Prezentacija HZJ-a u dječjim vrtićima i školama

...
Više

Okruglim stolom nastavljeno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Međimurskoj županiji

...
Više

Gradonačelnik Kovač primio predstavnike udruga osoba s invaliditetom

...
Više

Prijemom u Međimurskoj županiji krenulo obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

...
Više

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ponosna na svojih uspješnih šezdeset godina

...
Više

Žena iza kulisa: Komunikacijska posrednica Martina Vrbanec

...
Više

Pjevale na dva načina: čujno i nečujno

...
Više

60 godina međimurske Udruge gluhih i nagluhih osoba

...
Više