O NAMA

Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije Čakovec je dragovoljna udruga koja okuplja osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe) i osobe oštećena sluha s ugrađenim kohlearnim implantatom („umjetnom pužnicom“) s područja Međimurske županije.
Udruga je nestranačka i neprofitna organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima u svrhu zaštite i promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.
Sjedište Udruge je u Čakovcu, Perivoj Zrinskih 2.
Od osnivanja 1956. godine, Udruga kontinuirano djeluje, a trenutačno broji dvjestotinjak članova.
Organizacijsku strukturu čine Skupština, Predsjednik, Dopredsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Udruga ima svojstvo pravne osobe koju predstavlja i zastupa Predsjednik i Dopredsjednik Udruge. Radom Upravnog odbora rukovodi Dopredsjednik Udruge.

Osnovni cilj Udruge je prevladavanje posljedica teških komunikacijskih barijera, koje se očituju u nepovoljnom socijalnom i kulturološkom položaju osoba oštećena sluha.

Naša misija je rad na unapređenju kvalitete života osoba oštećena sluha i skrb o djeci oštećena sluha predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Vizija je društvo jednakih mogućnosti za osobe oštećena sluha.

 

SOCIJALNE USLUGE:

 • preventivno mjerenje sluha na terenu
 • tiskanje i izdavanje časopisa za gluhe “Fijolica”
 • organizacija masovnih cjelodnevnih druženja za članove Udruge
 • organizacija hodočašća i izleta za članove
 • usluge tumača/prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika
 • tečajevi hrvatskoga znakovnog jezika
 • dječji kutak “Znak po Znak”
 • (re)habilitacija slušanja i govora – logopedske vježbe
 • osiguravanje asistenata gluhoj i nagluhoj djeci u redovnim vrtićima
 • likovno-kreativne radionice za djecu i prijatelje
 • klub roditelja djece oštećena sluha
 • promocija hrvatskoga znakovnog jezika u vrtićima i školama
 • slobodno druženje članova
 • pomoć kod integracije djece oštećena sluha u redovni obrazovni program

Prezentacija HZJ-a u dječjim vrtićima i školama

...
Više

Okruglim stolom nastavljeno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Međimurskoj županiji

...
Više

Gradonačelnik Kovač primio predstavnike udruga osoba s invaliditetom

...
Više

Prijemom u Međimurskoj županiji krenulo obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

...
Više

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ponosna na svojih uspješnih šezdeset godina

...
Više

Žena iza kulisa: Komunikacijska posrednica Martina Vrbanec

...
Više

Pjevale na dva načina: čujno i nečujno

...
Više

60 godina međimurske Udruge gluhih i nagluhih osoba

...
Više